lakastamogatasok2016

 

Üdvözöljük honlapunkon!

A lakhatás alapvető emberi szükséglet. Hogy milyen körülmények között lakunk, alapvetően meghatározza az egyén és rajta keresztül az egész társadalom testi-lelki állapotát, életét. Célunk ezzel a honlappal, hogy a hazai problémákra felhívjuk a figyelmet, eloszlassuk a tévhiteket, megoldási javaslatokat mutassunk be. 

Statisztikák, elemzések

Tudta?

Dániában van lakásügyi minisztérium.

Norvégiában van Állami Lakásügyi Bank

Németországban van Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Szövetségi Minisztérium

Hollandiában van Infrastruktúrafejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium

Franciaországban van Területi Egyenlőségért és Lakásügyért felelős miniszter

Horvátországban van Építésügyi és Környezetgazdálkodási miniszter

Luxemburgban van lLakásügyi miniszter

Svédországban van Közigazgatási és Lakásügyi Minisztérium

Szlovákiában van Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium

Magyarországon nincsen lakásügyi minisztérium

Magyarországon nincsen lakásügyi, építési hivatal

Ausztriában 700 ezer államilag támogatott bérlakás épült az elmúlt évszázadban

Egyes EU-s országokban a lakásfelújításokra is kedvezményes áfakulcs van.

Magyarországon EU-s szinten az egyik legalacsonyabb a lakosságszámhoz vett lakásépítés

Magyarországon EU-s szinten az egyik legalacsonyabb a lakásszámhoz vett lakásépítés

Magyarországon 2015-ben 7612 db lakás épült

Magyarországon a gazdasági világválság (1933) idején 17 874 db. lakás épült

Magyarországon 2004-ben 43 913 db. lakás épült

100 éves lakás-megújulási ciklus esetén Magyarországon évi 43 ezer db lakást kellene építeni

Évi 10 000 db. lakásépítés Magyarországon azt jelenti, hogy a felépült lakásoknak 400 évig kell fennállniuk

EIB forrásokkal kedvező kamatú (~3%), forintalapú lakáshitel-programot lehetne előkészíteni.

Magyarországon 4,405 millió lakás van.

A nem lakáscélra használt lakások jelentős része iroda, nyaraló, feketén kiadott, üresnek jelentett lakás.

A magyar lakások 56 százaléka családi házas övezetben található.

1945 előtt épült a magyar lakások 16,3%-a

1945-1990 között épült a magyar lakások 65,6%-a

1990 után épült a magyar lakások 16%-a

Magyarországon 290 ezer komfort nélküli és félkomfortos lakás van

Magyarországon a lakott lakások 98 százaléka magánszemélyek tulajdonában van. (KSH, 2016)

2016-ban Magyarországon száz lakott lakásra átlagosan 249 lakó jutott. (KSH, 2016)

Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által alkalmazott fogalom szerint a magyar lakosok 41,1%-a él túlzsúfolt lakásban.(2015)

A magyar lakásállomány 21 százaléka vályogból épült.

Magyarországon 320 ezer lakásban közel 1 millió ember a minimális követelményeket sem teljesítő körülmények között lakik.

Az 1960 előtt épült lakások 98 százaléka tégla vagy vályog építésű.

A magyar lakásállomány közel 72,6%-a téglából készült, 4 %-a betonból-panelből, 21 %-a vályogból.

A legtöbb panellakás az ipari nagyvárosainkban épült, arányuk Székesfehérváron 45 %, Miskolcon 42 %.

A lakások 99 százalékában van vezetékes víz. (KSH, 2016)

Távfűtést a magyar lakások 15,5 %-ban használnak.

Egyedi helyiségfűtést a magyar lakások 37,7 %-ban használnak.

A lakásminőség romlásához a csaknem 700 ezer rossz minőségű állami lakás a piaci ár töredékén való privatizációja is hozzájárult

A magyarok 41 százaléka végzett az elmúlt 5 évben energiahatékonysági beruházást: ablakcsere 67%, hőszigetelés 42%, kazáncsere 31%, bojlercsere 20%. (2016)

 A magyarok 24 százaléka tervez a következő 5 évben energiahatékonysági beruházást. (2016)

Magyarországon a rossz levegőért 70 százalékban a lakossági fűtés felelős. Az elmúlt 5 évben az újonnan beszerzett háztartási kazánok 22 százaléka vegyes tüzelésű volt. (2016)

A háztartások 90 százaléka saját tulajdonú lakásban él. (2015)

A háztartások egy főre jutó havi kiadásaiból átlagosan 22,2 százalékot tesz ki a lakásfenntartás és a háztartási energia költsége.

2015-ben a teljes lakosság 9,6 százalékát, mintegy 946 ezer embert érintett az a probléma, hogy anyagi okból nem tudják megfelelően melegen tartani otthonukat.

A háztartások 13%-a – mintegy 500 ezer háztartás – elégedetlen lakáskörülményeivel, nem szívesen lakik az adott lakásban vagy környéken. (2015)
A magánbérlet fenntartása a fővárosban a legdrágább, havonta átlagosan 94 ezer forint. (2015)

2015-re 27,4 évre emelkedett a hazulról elköltözők átlagos életkora.

Budapesten a háztartások 42%-a az elmúlt tíz évben költözött lakásába, a falvakban ezalatt csak a háztartások 22%-a változtatott lakást. (2015)

A költözések nagy többsége településen belül történik. A más településre költözők aránya 27 százalék. (2015)

A legtöbben (21%) családi állapotuk megváltozása miatt költöznek. Egyre nő a munkahely elérhetősége miatt költözők aránya (10%). (2015)

A háztartások 11%-a szeretne három éven belül, további 6%-a valamikor később lakást változtatni. (2015)

A 2,7 millió magyarországi lakóépület 93%-át 1-3 lakásos családi házak adják. (2015)

A 99 ezer magyarországi többlakásos épület 60%-a 4-12 lakásos, és csak mintegy 39 ezer épületben van ennél több lakás. (2015)

A magyar 25-34 éves fiatalok 43%-a még a szüleivel él. (Eurostat, 2016)

Minden harmadik költözni vágyó száz négyzetméter feletti lakásra vágyik, de a válaszolók fele megelégedne az 50-100 négyzetméteressel is. (2016)

Lakásválasztáskor leginkább az ár számít, ezt követi az elhelyezkedés és a lakásméret. Szintén fontos a fenntartási költségek alakulása, ha van, a kert mérete, a helyiségek mérete, valamint a fűtési rendszer. (2018)

A magyarországi lakások fele több mint 70 éves. (2016)

Budapest belvárosában az épületek 90 százaléka a II. világháború előtti. (2016)

Magyarországon a lakosság 26 százaléka él a nedvesedés által érintett lakásokban. (2016)

Magyarországon az EU-s átlag kétszerese a penészes lakások száma. (2016)

Energiatanúsítványt 2012 óta minden lakásról el kell készíteni, ha azt eladja vagy egy évnél hosszabb időre kiadja a tulajdonos.

A lakások kevesebb mint 20 százaléka kapott korszerű minősítést energiatanúsítványában. (2016)

2015-ben a magyar lakosság 13,7%-a lakott bérlakásban, 86,3%-a pedig saját lakásában.

A bérlakásban lakók arányát nézve a 28. helyen állva, az utolsók között vagyunk Európában. (2015)

Tízből 7 személy (69,4%) saját tulajdonú ingatlanban, míg 30,6% bérlakásban lakikt 28 EU-s tagállamban. (2015)

Európában a legtöbben Svájcban (55,5%), Németországban (48,1%) és Ausztriában (44,3%) laknak bérlakásban. (2015)

Európában a legkevesebben Romániában (3,6%), Macedóniában (9,4%) és Horvátországban (9,6%) laknak bérlakásban. (2015)

1990 és 2016 között 66-ról 72 százalékra nőtt Magyarországon a városi lakosság aránya a népességen belül. (Világbank, 2017)

A 15-74 éves lakosság közül nagyon sokan, több mint 1,5 ezer fő szeretne minél hamarabb elköltözni jelenlegi lakhelyéről. (KSH, 2017)

A 15-74 éves lakosság közül nagyon sokan, több mint 1,5 ezer fő szeretne minél hamarabb elköltözni jelenlegi lakhelyéről. (KSH, 2017)

Adatkezelési Tájékoztató

Frissítve: 2017.10.11.

A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület fontosnak tartja az általa kezelt személyes adatok védelmét.I. Általános szabályok


1. Az adatkezelő


Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület
Székhelye: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
Nyilvántartási száma: 01-02-0011270
a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei: tarsasag@lakasepitesert.hu, tel.: 061-371-1620

2. Az adatkezelés jogalapja


Jogi háttér

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Amennyiben az érintett a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) II. és III.1. pontjaiban meghatározottak szerint jár el, az érintett a jelen Tájékoztatót elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3. Technikai adatok, cookie-k, IP-cím


A http://www.igylakunk.hu/ weboldal üzemeltetője: Salita Tanácsadó Kft.

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Weboldalunk a cookie-k adattartalmait automatikusan összegyűjti.

A cookie-k olyan változó tartalmú, alfanumerikus információ csomagok, melyek a látogató számítógépén találhatóak. Általában magukkal hordozzák a származási helyüket, a lejárati dátumukat és az azonosító számukat is. Ezek az adatcsomagok az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

Szolgáltatásunk használ:
• ideiglenes “akció cookie-kat”, melyek a számítógépen az oldalról történő kijelentkezésig aktívak,
• “állandó cookie-kat” amelyik a saját adatcsomagjukban meghatározott ideig, vagy a felhasználó által kikényszerített törlésig működnek.

Az igylakunk.hu weboldal következő fajtájú cookie-kat használ, ill. használhat:
a) “nélkülözhetetlen, fontos” cookie-kat, melyek az azonosítással oldalunk használatát engedélyezik;
b) “biztonsági”, vagy "session" cookie-kat, melyek az oldal felhasználási azonosításának ellenőrzését végzik – ebben az esetben sem a személyes adatokat tárolja, hanem a weboldalon történt bejelentkezést követően kap egy olyan adattartalommal bíró adatállományt, amelynek segítségével a weboldal be tudja azonosítani, hogy a használt számítógépről az érintett böngészik az adott védett felületen;
c) “teljesítményt segítő” cookie-kat, melyek segítik megérteni az oldal felhasználójának interaktivitását;
d) “funkcionális” cookie-kat, melyek a korábbi felhasználásokból emlékeznek bizonyos adatokra, mit pl. helyekre, nyelvezetre, betűkre. Ezzel automatikusan a kényelmesebb kiszolgálást teszik lehetővé.

Ha a látogató korlátozza a cookie-k működését, az akár a weboldalunk tökéletes működésének zavarával is járhat.

A cookie-kat az érintett a böngészők beállítási felületén bármikor törölheti, tilthatja, blokkolhatja.

4. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése


Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
- gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
- védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban


Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elháraításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + áfa.

Az érintett a kérelmét e-mailben a tarsasag@lakasepitesert.hu címre, levélben pedig a 1119 Budapest, Bártfai utca 34. sz. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 25 napon belül írásban válaszol.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás


Az Adatkezelő az érintett adataihoz a Salita Tanácsadó Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34., cégjegyzékszám: 01-09-891162) és a HLT Creative Info-kommunikációs Bt. (székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 25., 2/6., cégjegyzékszám: 01-06-789471) mint adatfeldolgozók (továbbiakban: Adatfeldolgozók) részére biztosít hozzáférést.

Az Adatfeldolgozók az érintett adatait a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célokkal összefüggésben dolgozzák fel, tárolja, őrzik meg.

Az Adatfeldolgozók az érintett adatait jelen Tájékoztató rendelkezéseinek és az Adatvédelmi tv-nek megfelelően kezelik.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.

7. Egyéb


A Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a résztvevő kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „Frissítve” sor tartalmazza.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén az Adatkezelőhöz fordulhat panasszal, amennyiben ez eredménytelen, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.


II. Látogatókra vonatkozó rendelkezések


A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.
A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.

III. Hírlevél


1. Adatkezeléshez történő hozzájárulás


Az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus hírleveleket küld a hirlevel@igylakunk.hu e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az érintettek a tarsasag@lakasepitesert.hu e-mail címre küldött levélben, illetve a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva – bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az érintett adatait nyilvántartásából is törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl.

2. A kezelt adatok köre


a) név
b) e-mail cím

3. Az adatkezelés célja, időtartama


Az Adatkezelő célja hírlevelek küldése.

Az Adatkezelő az érintett adatait az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 5 napon belül intézkedik ezek törléséről.
***

Utoljára frissítve: 2018. máj. 08., kedd 14:27
Értékelés:
(0 szavazat)

Ha tetszett a tartalom, kérjük, ossza meg másokkal is!

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE)

E-mail cím: tarsasag@lakasepitesert.hu
Székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 34.