Alapszabály

Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület

Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület neve: Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület

Az Egyesület székhelye: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Az Egyesület célja, tevékenysége:

 Az Egyesület a hazai lakásépítés minőségi javulásának támogatása érdekében azzal a céllal jött létre, hogy az építőanyag szakmában meglévő szellemi erőket összefogja, valamint a fenti célt segítő tudományos kutatásokat, elemzéseket kezdeményezze, támogassa, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésben hathatósan közreműködjön, annak érdekében, hogy a magyar minőségi lakásépítés, az otthonteremtés ügye kedvező irányba változzék.
 Az Egyesület kezdeményezéseket támogat, amelyek népszerűsítik és megismertetik az építőipar értékeit, valamint az ezen értékek jobb kihasználásából származó lehetőségeket, továbbá a közös álláspontok kialakítása érdekében akár fórumok tartásával, akár más alkalmas módon segíti a minőségi lakásépítés fejlődését.
 Az Egyesület nyilvános internetes honlapot üzemeltet, amelyen keresztül a tagságon túl, a teljes nyilvánosság számára elérhetővé teszi tevékenysége során létrehozott tanulmányokat, publikációkat, valamint a teljes nyilvánosság számára biztosított, hogy észrevételeket, javaslatokat tegyen az Egyesület működésével kapcsolatban az internetes portálon keresztül.
 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
 Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület működése Magyarország területére terjed ki.

A TLE teljes aktuális alapszabálya a letölthető dokumentumban olvasható.