wikipedia

Korlátozták a zöldmezős lakásépítést a budapesti agglomerációban

kedd, 04 február 2020 14:22 Írta:

Rendelet korlátozza a budapesti agglomerációban az új lakóterületek kijelölését. A magas fővárosi ingatlanárak miatt egyre több lakásépítés indult a környező településeken az elmúlt időben, a legtöbb esetben zöldmezős beruházásként.

A rendeletmódosítás értelmében tavaly november végétől új lakóterületek kijelölésére már csak akkor van lehetőség, ha a lakóterületfejlesztési igényt a meglévő, beépítésre szánt területeken belül igazoltan nem lehet kielégíteni, és az ehhez szükséges infrastrukturális többletigényeket a település biztosítani tudja.

Az új lakóépületek építésére irányuló építési tevékenységek száma az elmúlt években jelentős mértékben megnőtt. Sok településen azonban a meglévő lakóterületeken belül már nem férne el az az új lakásállomány, melyre igény mutatkozik, így új lakóterület kijelölésére lehet szükség a meglévő építési övezetek átsorolásával, vagy akár új beépítésre szánt területek kijelölésével. A településeken az új lakások létesítésével egyre növekvő lakásállomány azonban folyamatosan növekvő lakosságszámot is jelent. A lakosságszámhoz tartozó szociális és egyéb infrastrukturális igényeket a települési önkormányzatnak biztosítania kell, amely nem kevés ráfordítást és körültekintést igényel, ezért különösen előrelátó módon kell eljárni, ha a település új lakóterületek kijelölése mellett dönt.

A Budapesti Agglomeráció települései tekintetében a Kormány az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításával meghatározta azokat a minimális követelményeket, melyeket biztosítani szükséges abban az esetben, ha új lakóterületek kijelölésére kerül sor [269/2019. (XI. 19.) Korm. rend. 1. §; 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 10/A §]. A 269/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet indoklása szerint a termőföld olyan rendelkezésre álló, pótolhatatlan nemzeti kincsünk, melynek fenntartását törvényi eszközökkel védeni kell, és a termőföld csökkenésének veszélye különösen a Budapesti Agglomeráció vonatkozásában áll fenn.

Forrás és további részletek: Építési Jog