Forrás: újHÁZ Centrum

Az építőipar segítséget és iránymutatást vár a kormánytól

péntek, 20 március 2020 13:53 Írta:

A gyorsított számlakifizetés elrendelését éri a kéri a kormánytól az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Ez javítaná az építőipari vállalkozások likviditását, stabilitását. A vállalkozások jogi iránymutatást is várnak a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekben.

Az ÉVOSZ a tervezési és kivitelezési folyamatok helyenkénti lassulását tapasztalta ezen a héten.

A vállalkozások erősen tartanak a likviditási helyzetük romlásától. Ezért az ÉVOSZ az építésgazdaságért felelős kormánytagokhoz nem javaslattal, hanem kéréssel fordult: az állami és a települési önkormányzatok megrendelésére végzett tervezési, kivitelezési , műszaki-mérnöki, lebonyolítói munkáknál, teljesítéseknél a szokásos 30, illetve 60 napos fizetési határidő helyett a Kormányzat sürgősséggel rendelje el a megrendelő és az Államkincstár felé az 5 munkanapon belüli számlakifizetés kötelezettségét.

Az építőipar 2020. évi megrendelési állományának mintegy 60%-a állami, önkormányzati megrendelés. Költségeik meghatározó részét, 50-60%-os nagyságrendben a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások teszik ki. A szigorított számlakifizetés, javítva a vállalkozások likviditási helyzetét, hozzájárul a munkavállalók minél szélesebb körben való továbbfoglalkoztatásához. Az 5 munkanapon belüli kifizetés az építőiparra jellemző nagy számú mikróvállalkozás és önfoglalkoztatók részére is lehetővé teszi a stabilabb működést.

Ez a helyzet most

Az ÉVOSZ szerint Budapesten és agglomerációs övezetében koncentrálódik a végzett munka mintegy 35%-a, ezért ennek a térségnek a figyelése, elemzése különösen fontos.

Az építőanyagok, szerelvények közül az olasz relációból jövő import torpant meg. Csempék, burkoló lapok, szaniteráruk, ragasztók, fugázó anyagok, hőszigetelő anyagok import beszerzése akadozik, lassítja a kivitelezéseket. Nyugat-európai beszerzésű berendezési tárgyak beérkezése késik.

Nehézségek mutatkoznak az új projektek előkészítésénél. Előkészítések egyes tervezési-egyeztetési részei leálltak. Egyelőre az otthoni mérnöki munkavégzés és ajánlatkérői/megrendelői  home office kapcsolatok akadoznak. A mérnöki otthoni munkavégzés  a korábbiakhoz képest teljesítmény-visszaesést mutat. Jó hír, hogy a  kialakult helyzet számos helyen (tervezés, termelésirányítás, logisztika ) kikényszeríti az építési ágazat digitalizált munkavégzését.

A vállalkozások többsége tett intézkedéseket a munkatársak egészségének védelme érdekében. Ez azonban inkább a közepes és nagy szervezetekre jellemző, a mikró- és kisvállalkozások és önfoglalkoztatók nagy többsége sodródik az eseményekkel. Aki csak teheti lemondja a találkozókat, tervező cégeknél működik az otthoni munkavégzés. Ágazati szinten előtérbe került a felelősségteljes munkaegészségügy.

A legtöbb helyen felkészültek a szükséges helyettesítésekre a termelésirányításban, a fizikai állomány kisebb csoportokban való foglalkoztatására.

Likviditásii és foglalkoztatási nehézségek várhatók

Az építőipar és az egész építésgazdaság élőmunka-igényes. A vállalkozások arra számítanak, hogy a következő hetekben kiszélesedik a járvány, ami komoly gondokat fog eredményezni az építőiparban. Egymásra épülő folyamatok  és brigádban dolgozó csoportok vannak egy-egy építkezésen, ami gyors vírusterjedést okozhatnak. Ebben a szakmában nem működik a home office a termelésben és az építőanyag-kereskedés java része nincs felkészülve az online kereskedésre. A kontakt kapcsolatok nagy száma a jellemző. A munkába járás korlátozásának, illetve egy-egy beteg diagnosztizálásának tömeges létszám kiesés a következménye az építésgazdaság területén. A vállalkozások termelési kiesésekre, lassulásra, határidő-módosításokra, helyenként a kivitelezések leállítására számítanak.

Mindez komoly likviditási gondokat és foglalkoztatási nehézségeket fog okozni. Az ágazatban összességében a vállalkozások  önerőből, munkavégzés nélkül, bevételek nélkül, másfél-két hónaptól tovább nem tudják  a foglalkoztatást változatlan mértékben fenntartani, finanszírozni. A mikró- és kisvállalkozásoknál ez az időszak , összességében még rövidebb.  A mikró- és kisvállalkozások nagy többségének a vészhelyzet kezelésére nincs stratégiája. Kormányzati beavatkozás nélkül sok építőipari, tervező és lebonyolító vállalkozás komoly bajba fog kerülni.

Az építőiparban 1- 2 hónap teljesítéscsökkenést, termeléskiesést éven belül nem lehet behozni. A koronavírus járványnak az építőipar területén egy éven túl nyúló hatásai lesznek.

Jelenleg érzékelhető az új szerződéskötések előkészítésének lassulása. Mind a megrendelői, mind pedig a kivitelezői oldalon fokozódik a kapacitás biztosíthatósága körüli bizonytalanság. Különösen jellemző ez az épületépítések területén.

A vállalkozói szerződésekhez képest kialakuló új helyzetből adódó nehézségeket alapvetően a megrendelő és a kivitelezők kell, hogy viseljék. Persze tudni kell, hogy a megrendelések 60%-át 2020. évben az állam, a háttérintézményei és az önkormányzatok adják. A későbbiekben szerződésmódosításokra lesz szükség!

Az építőiparban összességében a munkaadók és munkavállalók is dolgozni szeretnének, ezért rendkívüli jelentősége van  a járványhelyzettel arányos kormányzati intézkedésnek. A munkába járás országon belüli esetleges területi korlátozása számos helyen ellehetetlenítené az építőipart. Különösen igaz ez Budapest és agglomerációs övezetében, hiszen ebben a régióban jelentős vidéki építőipari kapacitás dolgozik, napi – heti ingázással biztosítva a szükséges munkaerőt.

Jogi iránymutatást várnak a vállalkozások, különös tekintettel a foglalkoztatás területén, a minimumok megfogalmazását és elrendelését a teendőkre, ha a dolgozó a vírus miatt nem tudja/akarja felvenni a munkát.

Amennyiben napi munkavégzés nélkül is fizet munkajövedelmet a munkaadó, javasoljuk ennek járulékos közterheit elengedni.

Forrás: ÉVOSZ