Bírságot kell fizetnie annak, aki új lakása építésekor nem számítja bele az alapterületbe a ház teraszát és a pincéjét is. Ezzel azonban kicsúszhat a kedvezményes áfa alá eső négyzetméterhatárból.

Kategória: Hírek

Hogyan lehetne javítani a CSOK-on, hogy a megcélzott csoportok tudják a legjobban kihasználni? Hogyan lehetne felújítani piaci alapon a Kádár-kockákat? Hogyan fehéríthető tovább az építőipar? Hogyan kerülheti el Magyarország az elmúlt évtizedek hibáit a lakáspolitikában?

Kategória: Blogok

Szerencsésnek tartanánk, ha a családokat nem terhelné a gyermek előre vállalásának nyomása, ezért javasoljuk, hogy a kormány vállalja a kiforrott csok-rendelet fenntartását legalább egy szándéknyilatkozattal minimum 10 évig. Az intézkedés ezzel együtt mégis megfelelő demográfiai ösztönzést jelentene és hozzájárulna a kiegyenlített lakáspiaci keresletet kialakulásához is.

A támogatások potenciális kedvezményezettjei számára fontos volna egy integrált, felhasználóbarát szakmai és hírportál mielőbbi kialakítása, amelyen az összes információt megtalálja az építkező, vagy lakást vásárló család.

A lakásépítések számának növeléséhez ugyanakkor elengedhetetlen az is, hogy az önkormányzatok a potenciális helyszíneket előkészítsék a magánépítkezők, illetve a beruházók számára. E nélkül rövid időn belül hiány lesz a beépíthető területekből, ami gátja lesz az új lakások építésének.

A hosszú távú kiszámíthatóság – amely kulcsfontosságú tényező az építőipari anyaggyártási és kivitelezési kapacitások kialakításának, fenntartásának, valamint a foglalkoztatás és szakképzés tervezésének szempontjából – tovább erősödne, ha kedvezményes áfa fenntartása is hosszabb időszakra biztosított lenne.

Ezt erősítené, ha megszületne egy, a lehető legtöbb parlamenti párt által elfogadható, legalább 10 évre szóló lakáspolitikai minimum Magyarországon. Úgy gondoljuk, ennek tartalmaznia kellene az alapvető elveket, a lakásépítési, lakásfelújítási, bérlakásépítési célszámokat; a legfontosabb támogatási eszközöket és azok hozzávetőleges éves keretösszegét. A lakáspolitikai konszenzus a pártok közötti pozitív hozadékú verseny lehetne a közösen elfogadott lakásprogram minél jobb megvalósítása érdekében.

Továbbra is szükségesnek tartjuk egy kormányzati lakásügyi felelős, kormánybiztos kijelölését a lakásfelújítási, lakásépítési intézkedések koordinálására és állandó szakmai egyeztetésére, a szakmai és civil kezdeményezések, javaslatok ésszerű integrálására a kormányzati folyamatokba, döntésekbe.

A lakásállomány minőségi megújításához a felújítások – és nem csupán az energetikai felújítások – is elengedhetetlenek. A lakásépítésekhez hasonlóan a felújítások is nagy lendületet kapnának, amennyiben ezekre is visszaigényelhető lenne az áfa. Fontos lenne ugyanakkor minél több európai uniós forrás felhasználása a 2014-2020-as uniós támogatási időszakban az energetikai lakásfelújításokra. Ez évente nagyságrendileg százezer lakás felújítását jelenthetné, ami a lakásépítések mellett szintén hozzájárulna az építőipar és az építőanyagipar felfutásához.

2016.02.26.

Kategória: Lakástámogatások

Módosítás:

Az ötszázalékos lakásáfához hasonló módon, 2023 végéig élhetnek az adó-visszatérítés lehetőségével a saját célra építkezők, akik hitelintézetükkel arra támogatási szerződést köthetnek. Ennek segítségével a számlabemutatási kötelezettség az építkezés megkezdésétől számított öt éven belül megtehető.

A 2016.02.10-én megjelent rendelet szerint:

- az építkező magánszemély (a lakóépület természetes személy építője vagy építtetője, illetve az építés helyszínéül szolgáló építési telek természetes személy tulajdonosa) igényelheti
- legfeljebb 150nm hasznos alapterületű lakás vagy legfeljebb 300nm hasznos alapterületű családi ház építése esetén,
- amennyiben ő bonyolítja le az építkezést (építőanyag-vásárlás, kivitelezők megbízása),
- egy alkalommal és egyidejűleg
o az építési telek,
o az építkezéshez felhasznált építőanyagok,
o az építési szolgáltatások után;
- 2015. január 1-jén vagy azt követően
- az igénylő nevére kiállított számláján szereplő áfa összegére
- legfeljebb 5 millió forintig,
- legkésőbb 2019.12.31-ig.

Az adóvisszatérítési támogatás a telekvásárlásra és az építkezésre csak és kizárólag egyidejűleg, együttesen vehető igénybe (amennyiben tehát a telekvásárlást követően csak néhány évvel később indul meg az építkezés, támogatás nem jár).

A támogatást nem lehet igénybe venni az olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakész (azaz használatbavételre és földhivatali bejegyzésre alkalmas) állapotban ad át a megrendelőnek, még abban az esetben sem, ha a teljesítéshez szükséges építési anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

A NAV hivatalos állásfoglalása szerint az erkély, a pince, a terasz, a loggia, a tornác és a beépített tetőtér is beleszámít a lakás hasznos alapterületébe, ha fedett, és a belmagassága legalább 1,9 méter. Az NGM 2016.08.18-án megjelent tájékoztatója szerint a lakáshoz épített külső tartózkodóterek esetén elsőként azt kell vizsgálni, hogy azok fedettek-e, és belmagasságuk eléri-e az 1,9 métert. Ha a válasz mindkét kérdésre igen, akkor a terasz beleszámít az összes hasznos alapterületbe. A fedetlen vagy az 1,9 méter belmagasságot el nem érő fedett külső tartózkodó terek azonban nem tartoznak ide. A tájékoztató a fedettség értelmezésénél figyelembe veszi a fedőelem funkcióját is. A többemeletes épületeknél, mivel az egymás feletti erkélyek funkciója nem az, hogy fedést biztosítsanak az alatta elhelyezkedő erkélyeknek, ezért a lenti erkély esetében nem beszélhetünk fedélről, fedettségről. Az emeletes épületekben tehát az egymás alatti erkélyek nem minősülnek fedett külső tartózkodó térnek és ezért azokat sem kell figyelembe venni az összes hasznos alapterület számítása során.

Az adó-visszatérítési támogatási igényt a hitelintézetekhez lehet benyújtani. A kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. A bank csak használatba vételi engedélyt megelőző számlákat fogadhatja csak el a bank és a költségvetés 70%-áról kell számlát bemutatni. A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.
Ha az új lakás építése során bontott anyagokat is felhasználnak, ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 20%-át.

Az építési telekre vonatkozó visszatérítési támogatást egy összegben folyósítják a telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően. Az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

Az építkezőnek azt is igazolnia kell, hogy neki vagy házas-, esetleg élettársának 180 napja folyamatos az egészségbiztosítása (max. 15 nap megszakítással), egyiküknek sincs adótartozása, és mindketten büntetlen előéletűek.

Az igénylőnek (az utolsó visszautalt áfaösszeg kiutalása után) legalább 10 évig életvitelszerűen az új házban kell laknia.* Ezt a támogatás folyósítását követő 30 napon belül lakcímkártyával igazolni kell. Ez alatt a 10 év alatt a házon elidegenítési és terhelési tilalom, valamint az államnak jelzálogjoga van, és az ingatlanra lakásbiztosítást kell kötni. **

* Kivétel: az igénybevevő más településen talált munkát és legfeljebb 5 évre odaköltözik, vagy közeli hozzátartozóját ápolja máshol.
** Kivétel: ha valaki örökléssel szerez az adott ingatlanban öröklési tulajdont vagy haszonélvezeti jogot.

Az újonnan épített lakásban kizárólag az adó-visszatérítéssel támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetében a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Az új lakásnak ingatlanértékbecslési szakvélemény alapján a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

Az igénylés személyi feltételei:
• büntetlen előélet, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
• az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie,
• igénylőnek társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie, mely minimum három gyermek és új ingatlan esetén két év, minden más esetben 180 nap visszamenőleg,
• kizáró ok, ha valaki az igénylést megelőző öt évben már vett igénybe lakáscélú állami támogatást, vagy támogatott hitelt, és annak szabályait megsértette, ami miatt vissza kellett fizetnie a támogatást.

Mikor kell visszafizetni a támogatást?
- Amikor – sértve a támogatási szerződést -, eladja vagy lebontja valaki a lakást,
- a család az építési szándékától eláll,
- az építési munkákat a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított 5 éven belül nem fejezi be, és azt hatóságilag nem igazolja,
- ha az igénylő valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett,
- ha a támogatásnál figyelembe vett gyermek elköltözik a lakásból,
- ha harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot kap, illetve
- ha nem lakáscélra használják az ingatlant a támogatottak. Ilyen esetekben a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelve vissza kell fizetni a támogatást,
- ha az előírt határidőn belül nem sikerül teljesíteni a gyermekszámra tett vállalást.
Bizonyos esetekben, ha a tulajdonviszonyokat nem a szerződésben kikötött módon intézik, válás vagy a párkapcsolat felbomlása is hasonló következményekkel jár.

 Forrás: 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról

Az adó-visszatérítési támogatással kapcsolatban felmerült kérdésekkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélszolgálatához (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet fordulni. 

Kategória: Lakástámogatások
Címkék:

Az új szabályok szerint az építés esetén igénybe vehető adó-visszatérítési támogatás csak a 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

Kategória: Hírek

Az lakásépítésre vonatkozó áfavisszaigénylés részleteit ismertette mai sajtótájékoztatóján Hornung Ágnes a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyekért felelős államtitkára.

Kategória: Hírek

A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) üdvözli az új lakásépítések ösztönzése érdekében hozott áfacsökkentést, de javasolja annak a szigorúbb energetikai követelményekkel való kombinálását.

Kategória: Hírek

A kormány a magánépítkezőknek is biztosítja a lakásépítési áfakedvezmény lehetőségét. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette a CSOK megemelését is új lakás építése esetén.

Kategória: Blogok
kedd, 15 december 2015 14:24

Elfogadták: 5% az új lakások áfája

Parlament ma elfogadta az újépítésű lakások értékesítésére vonatkozó áfacsökkentést. Ez az elmúlt évtized legfontosabb pozitív lakásügyi döntése. Az áfacsökkentés azt igazolja, hogy a lakásépítés mint téma ismét fontos lett politikai, kormányzati szinten is.

Kategória: Blogok

Az áfatörvény módosításával a 2016 első napjától 27 százalékról 5 százalékra csökken az új építésű lakóingatlanok forgalmi adója a kormány a parlamentnek ma benyújtott törvényjavaslata szerint.

Kategória: Hírek
Címkék:
3. oldal / 4