Otthon melege program várhatóan májusban újabb, 700-800 millió forintos keretösszegű pályázat kiírásával folytatódik, amely a háztartási gépek (hűtő- és fagyasztógépek, illetve mosógépek) cseréjét támogatja majd.

Kategória: Hírek

A kormány újabb, 3,5 milliárdos keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít lakóépületek illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek energetikai korszerűsítésére – jelentette be Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár.

Kategória: Hírek

A Wienerberger az idén is meghirdeti nemzetközi építészeti díját, amelyet a modern és innovatív téglaépítészet kiemelkedő épületeinek ítélnek oda. Már fogadják a Brick Award-ra a pályamunkákat.

Kategória: Hírek

Az Otthon Melege program  vonatkozó új pályázatra 2017. július 1-től lehet majd jelentkezni.

Kategória: Hírek
péntek, 03 március 2017 00:00

Év Háza pályázat 2017

Május 10-ig nyújthatják be munkáikat családi házak és kis társasházak tervezői a 2017-es Év Háza pályázatra, melynek fő támogatója a Baumit, és amely újraindítása óta eltelt közel egy évtized alatt, - szegmensében - a legrangosabb hazai, független, szakmai díjjá nőtte ki magát. Az 500 000 Ft fődíj mellett, idén több különdíj is gazdára vár.

Kategória: Hírek

Elindult a hőszivattyús rendszerek pályázati támogatása, így minden magyar felhasználói kör pénzhez juthat a rendszerek telepítéséhez - írja a Világgazdaság.

Kategória: Hírek

Hitelprogram családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására

2017.02.24-én tették közzé a 105,2 milliárdos "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel" (GINOP-8.4.1/A-16) és a 9,41 milliárdos "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel" (VEKOP-5.2.1-16) programok részleteit és 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében igényelhető hitelprogram a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növeléséhez biztosít forrást.

A legfontosabb tudnivalók

1. GINOP-8.4.1/A-16
- A hitelprogram keretösszege 105,2 milliárd forint, melyből 21853 lakóépület korszerűsítése valósulhat meg.
- A Közép-Magyarország régión kívüli, vidéki régióban megvalósuló projektek támogathatóak.

2. VEKOP-5.2.1-16
- A hitelprogram keretösszege 9,41 milliárd forint, melyből 2324 ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg.
- A Közép-Magyarország régióban megvalósuló projektek támogathatóak.

Mindkét hitelprogramra vonatkozik
- A kölcsönt természetes személy, társasház és lakásszövetkezet igényelheti.
- A hitel igényelhető családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, illetve társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére.
- A kölcsön összege természetes személy esetén 500 ezer forinttól 10 millió forintig, míg társasház és lakásszövetkezet esetén lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet.

Támogatható tevékenységek

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetén:
- fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,
- fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek (ajtó és ablak) cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése,
- az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése,
- fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése,
- hővisszanyerő berendezés korszerűsítése,
- meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén:
- napkollektoros rendszer telepítése,
- brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése,
- napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához,
- földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

A legfontosabb könnyítések 2018.01-től

- természetes személy hiteligénylők esetében a biztosítéknyújtás értékhatára 2 millió forintról 5 millió forintra módosul. A módosítást követően természetes személy hiteligénylők esetében az 5 millió forint kölcsönösszeget el nem érő kölcsön esetén biztosíték adása nem kötelező. Az 5 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó kölcsön esetén a biztosítéknyújtás kötelező, ennek részeként pedig a beruházás tárgyát képező ingatlant biztosítékként be kell vonni;
- beiktatásra kerül, hogy az energetikai szakértő részéről felmerült elszámolható költségek igazolása céljából az energetikai szakértő által kiállított számla benyújtása szükséges;
- beépítésre került a szállítói előleg igénybevételének lehetősége;
- készpénzfizetési számlák elfogadhatósága a kölcsönösszeg 50%-áig, de maximum 1,5 millió Ft-ig történhet;
- osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló használati egységet érintő Ingatlanon (pl. ikerház) történő beruházás finanszírozhatóságának feltételei változnak úgy, hogy amennyiben a beruházás a közös tulajdonban álló ingatlanon kizárólag saját tulajdoni hányadon valósul meg és műszakilag nem érinti a közös tulajdont, akkor nem szükséges minden tulajdonos hozzájárulása;
- a beruházás tárgyát képező ingatlan helyett más ingatlanbiztosíték nyújtása is elfogadható 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó kölcsönösszeg esetén;
- a megelőző jelzálogjog ranghelyek elfogadásának feltételei kiegészültek;
- az ingatlanbiztosíték fedezeti értékének meghatározását pontosították;
- a közüzemidíj-tartozás igazolására vonatkozó szabály módosításra kerül, melynek megfelelően a szolgáltatók által kiállított nullás igazolások helyett közüzemi számla és ennek pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat fogadható el. Amennyiben a végső kedvezményezett nem ügyfele az adott közüzemi szolgáltatónak, úgy a végső kedvezményezett erre vonatkozó nyilatkozata elegendő, szemben a korábban szükséges közüzemi szolgáltató által kiállított igazolással;
- a megújuló energia felhasználását célzó beruházások esetében is a nettó elszámolható költségekre vonatkozóan kerül megállapításra a beruházások fajlagos költségének maximális mértéke összhangban az energiamegtakarítást eredményező beruházásokkal;
- pontosításra került, hogy az első folyósítás feltételeként a Végső Kedvezményezettnek a Kölcsönszerződés 1. számú mellékletében szereplő dokumentumokat szükséges benyújtania, nem minden, a kölcsönszerződés mellékletében szereplő dokumentumot;
- a hitelkérelmi nyomtatvány egyszerűbb és rövidebb lett.

Változások 2017.09.01-től

- az elvárt fedezettség mértékét csökkentették (2 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó kölcsön esetén az elvárt fedezettség mértékét a tőkekitettség 70%-áról 50%-ára csökkentették),
- a korszerűsítés tárgyát képező ingatlan rendeltetésszerű használatát már nem kell már sem fűtési célú energiaszámlákkal igazolni,
- a lakástakarék-pénztári megtakarításokat a kölcsön elő- vagy végtörlesztésére is felhasználhatják már az ügyfelek.

A hitel további részletei

- A kamat 0%/év.
- A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja.
- A hitel futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
- A rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.
- A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.

- A hitelprogram keretében 2017. április 24-től 2022. december 31-ig lehet hitelkérelmet benyújtani.

- Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
- A projekt fizikai befejezésének határideje a szerződéstől számított 12 hónap.
- A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítőhöz nyújtható be. 642 MFB ponton várják a kérelmeket.
- Az ingatlanon alapított jelzálog, fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék és a követelésen alapított zálogjog, mint biztosítéki formák fogadhatók el.
- Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke.
- Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.
- A hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható, de ebben az esetben a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a hitelkérelem benyújtásánál legfeljebb 180 nappal korábban kiállított számla fogadható el.

- A lakossági energetikai projektek finanszírozása két módon történhet: utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással.

Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik. A számlák elszámolására - a számlák egy csomagban történő benyújtásával - eredetileg legfeljebb két alkalommal volt lehetőség, legfeljebb összesen a kölcsön 50%-a erejéig. Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhatott eredetileg a folyósítás alapjául.

A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik. Így a hitelfelvevőnek nem kell előre kifizetnie a számlákat.

- A kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. A csatolandó mellékletek közül a leglényegesebbről: energetikai tanúsítványról korábbi cikkünkben számoltunk be.

Forrás: Portfolio

A pályázatok részletei:

VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

További információ az mfbpont.hu oldalon.

 

Kategória: Lakástámogatások
hétfő, 27 február 2017 11:28

1.10 Otthon Melege program

Jelenleg nincsen pályázható támogatás az Otthon Melege programban

Kategória: Lakástámogatások
csütörtök, 23 február 2017 10:20

Indul a lakossági hitelprogram

Február 24-én indul a lakossági hitelprogram energiahatékonysági korszerűsítések támogatására. Az Otthon Melege Program is folytatódik, melynek keretében a háztartási nagygépek cseréjét és a fűtéskorszerűsítést vissza nem térítendő forrásból támogatják majd.

Kategória: Hírek

2017. március 21-én zárul az 5. Nemzetközi LafargeHolcim Awards elnevezésű, 2 millió dolláros fenntartható építészeti pályázat. A verseny az előrehaladott tervezési fázisban álló projekteket keresi az építészet, a magas- és mélyépítés, a tájépítészet és várostervezés, valamint az építőanyagok, építési termékek és technológiák területéről.

Kategória: Hírek
8. oldal / 20