MKpartners

Nem kell rohanni a felújítással a támogatott hiteleseknek sem

2021.04.20. Írta:

Jelentős módosítások lépnek hatályba április 21-én, a lakásfelújítási támogatás és hitel, valamint a CSOK egyes szabályait illetően is. Az egyik legfontosabb változás, hogy mégsem kell az otthonfelújítási hitel folyósítását követő egy éven belül elvégezni a felújítási munjkálatokat.

 A Magyar Közlönyben már megjelent a 183/2021. számú kormányrendelet, amely alapján április 21-ével módosul a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. kormányrendelet és a CSOK bizonyos részletszabályai is. 

A változások a lakásfelújításoknál, röviden:

- Már nem szükséges a hitel folyósítását követő egy éves belül befejezni a felújítási munkálatokat.

- A kérelemhez megfelelően csatolni kell az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a jogszabályban meghatározott célokra fordítja. A hitelkérelmet már benyújtók ezt (a módosítás hatálybalépését követő 30 napon belül) a részükre megküldött felszólítás kézhezvételét követő 60. napig kötelesek megtenni.

- A tanulói jogviszonyról nyilatkozni is elég lesz igazolás beszerzése helyett.

- Aki az otthonfelújítási kölcsöntartozására korábban jelzáloghitel-csökkentési támogatást vett igénybe, mostantól nem kérhet magasabb otthonfelújítási támogatási összeget a számlával igazolt felújítási összeg és a jelzáloghitel-csökkentési támogatás különbözeténél.

 - Az otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez legalább 1 éve a támogatott ingatlanban kellett lakni, néhány kivétellel. Új kivétel, hogy ha az igénylő és a gyermek a munkája következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – annak jellegéből következően köteles (illetve az  igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles volt) a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni, akkor szintén igénybe veheti saját tulajdonú (másik) ingatlanára a támogatást.

- A támogatható munkálatok listája tovább bővül, így ezentúl

- szabályozott szellőzési rendszer kialakítására, korszerűsítésérem vagy elemeinek cseréjére,

- szennyviíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítésére vagy cseréjére

is igényelhető.

- napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, de mostantól ez a tetősíkba integrált, napenergiahasznosítást biztosító tetőhéjazatra ez a kitétel nem vonatkozik.

A csokhoz kapcsolódóan életbe lépő változások:

- A 180 napos, illetve 2 éves tb-jogosultsági időszak számítása során a különböző (pl. külföldi és felsőoktatási jogviszony), egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van, ennek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele.

- Az igénylőnek a kérelem időpontjában szerepelnie kell az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

- A korábbi elszámolható költségek közé mostantól bekerült a Lechner Tudásközpont honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az  érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolód tervezési díj (adaptációs költség) is. A jogosultságot az adaptációs költség esetében a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel, a tervezési díjról szóló számlával és az elektronikus építési naplóval kell igazolni.

Forrás: Portfolio

Hírek archivum